Việc Làm Tại Thư Viện

Việc Làm Tại Thư Viện

Tại Sao Làm Việc Tại Thư Viện Cộng ̣Đồng San José?

Quý vị có muốn làm việc cho một trong những hệ thống thư viện thú vị và sáng tạo nhất trên toàn quốc không? Bây giờ là cơ hội của quý vị!

Thư Viện Cộng Đồng San José:

  • Dân số đa dạng về văn hóa với hơn 1 triệu người ở thành phố lớn thứ 10 của đất nước.
  • Một trong những hệ thống thư viện bận rộn nhất trên toàn quốc với tỷ lệ thư liệu mượn hàng năm gần 14 triệu.
  • Sự đổi mới và lãnh đạo từng đoạt giải thưởng: Thư Viện Ưu Tú của Năm Giải 2004 Thomson Gale/Library Journal và Giải 2011 National Medal for Museum and Library Service, danh hiệu cao quý nhất của quốc gia cho một thư viện.
  • Thuế Thổ Trạch Dành Cho Thư Viện được mở rộng qua phê duyệt bởi cử tri San José

Thông Tin Các Việc Làm Đang Mở Ra

Ghi danh

Để ghi danh xin việc làm Thư Viện San José, vui lòng truy cập trang việc làm của Thành phố San José tại www.sanjoseca.gov/cityjobs.

Thông Báo Tuyển Dụng SJPL

Đừng bỏ lỡ các cơ hội việc làm SJPL quan trọng. Luôn kết nối thông tin qua một hoặc nhiều cách sau:

Hướng nghiệp Việc làm Trợ giúp

SJPL Works cung cấp các nguồn lực, hội thảo và dịch vụ cho người tìm việc.

Trở lại đầu trang