Câu hỏi thường gặp về dịch vụ trong nhà

Hỏi: Những dịch vụ bên trong thư viện nào không có sẵn vào lúc này?

  • Máy quét tại các chi nhánh.

Hỏi: Mọi người có được kiểm tra sức khoẻ theo cách nào khi họ vào một thư viện mở cửa cho các dịch vụ bên trong?

Không. Tuy nhiên, tất cả mọi người vào bên trong thư viện phải không có triệu chứng COVID-19.

Thành phố San José đặc biệt khuyến cáo tất cả mọi người (từ 2 tuổi trở lên) đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm SJPL, bao gồm cả Thư viện King.


Q. Có phải đeo mặt nạ để vào tòa nhà thư viện không?

Thành phố San José đặc biệt khuyến cáo tất cả mọi người (từ 2 tuổi trở lên) đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm SJPL, bao gồm cả Thư viện King.


Hỏi: Các thư viện có bắt buộc phải dùng nước rửa tay diệt khuẩn cho các dịch vụ bên trong không?

  • Chúng tôi khuyến khích quý vị nên sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn.
  • Chúng tôi cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn.

Hỏi: Làm thế nào để thư viện xử lý việc lau chùi tại các địa điểm mở cửa cho các dịch vụ bên trong?

Chúng tôi sẽ làm sạch các bề mặt thường xuyên trong ngày.


Q. Tôi cần biết gì về sức khỏe và an toàn bên trong thư viện?

Viếng trang trang hướng dẫn an toàn của chúng tôi để tìm hiểu thêm về sức khỏe và sự an toàn.