Mượn một Chromebook

Hai cuốn sách chromebook do thư viện phát hành nằm trên một chiếc bàn gỗ trong không gian văn phòng sạch sẽ, hấp dẫn.

Yêu cầu Chromebook

Quý vị có thể mượn một HP Chromebook với thẻ thư viện. Dịch vụ này là MIỄN PHÍ và có sẵn cho mọi người.

Đây là những thông tin cần thiết quý vị nên biết để bắt đầu:

Chromebook là gì?

Chromebook hoạt động giống như một máy tính xách tay và chạy trên hệ điều hành của Google, Chrome OS. Nó có kho lưu trữ đám mây và các ứng dụng Google cài sẵn. Chromebook được sử dụng tốt nhất với kết nối Wi-Fi đáng tin cậy.

Cách mượn Chromebook

  • BƯỚC 1: Tìm Chromebook tại một thư viện lựa chọn và đặt giữ nó.
  • BƯỚC 2: Chờ nhận thông báo qua email hoặc điện thoại sau khi Chromebook của quý vị sẵn sàng để nhận.
  • BƯỚC 3: Khi bạn đến thư viện, hãy cho nhân viên biết bạn đang lấy Chromebook của mình.
  • BƯỚC 4: Khi quý vị đến nhận Chromebook của mình, quý vị sẽ điền vào biểu mẫu đăng ký và khảo sát. Quá trình này sẽ mất 5-10 phút để hoàn thành. Nhân viên cũng sẽ xem xét Chính sách thiết bị và Thỏa thuận người dùng trước khi quý vị ký tài liệu. Đây là thỏa thuận nếu quý vị muốn xem trước khi chọn Chromebook của mình: English | Español | Tiếng Việt.

Xin lưu ý:

  • Thời gian mượn là 90 ngày với một lần gia hạn tự động thêm 30 ngày nếu không có ai đặt giữ thiết bị đó.
  • Thành viên thư viện từ 17 tuổi trở xuống cần phải có người lớn đi cùng để lấy Chromebook của họ.
  • Chromebook cần được sử dụng với kết nối Internet. Cần Wi-Fi? Yêu cầu một điểm phát sóng Wi-Fi (Hotspot).
  • Những thiết bị Chromebook này đi kèm với giáo trình Kỹ Thuật Số (Digital Literacy). Đây là các lớp học máy tính tự do, miễn phí. Chúng bao gồm cách sử dụng Internet, máy tính xách tay và hơn thế nữa.

Cách trả lại Chromebook của quý vị

  • Giao thiết bị của quý vị cho một nhân viên.
  • Đừng trả lại Chromebook của quý vị vào thùng trả sách (book drop).

An toàn COVID-19

Trước khi đến một địa điểm SJPL, vui lòng xem lại Hướng dẫn an toàn.

Cần Giúp Đỡ?