Mẹo nghiên cứu nhà và tài sản

Mẹo nghiên cứu nhà và tài sản

Dưới đây là các nguồn được liệt kê liên quan đến nghiên cứu bất động sản ở Thung lũng Santa Clara.

Tổng Quát

Danh Mục

Hồ sơ bất động sản

Chứng thư, di chúc, khảo sát, hình ảnh quy hoạch và hồ sơ tài sản khác có sẵn thông qua Văn phòng Ghi chép Thư ký Hạt Santa Clara và Kho Lưu Trữ Quận Hạt. Giấy phép bổ sung có thể được tìm thấy tại Giấy phép trên mạng của thành phố San José.

Kiểm Kê Lịch Sử

Kiểm Kê Nguồn Lịch Sử, Thành phố San José và Đăng Bộ Địa Danh Lịch Sử Thành Phố San José – Những tài nguyên này xác định cấu trúc của anh ấytorý nghĩa lịch sử và kiến ​​trúc.

Kiểm Kê Nguồn Di Sản Hạt Santa Clara – Kiểm kê này đã được xuất bản bởi Ủy Ban Lịch Sử Hạt Santa Clara vào năm 1975 và 1979. Mỗi ấn bản liệt kê các địa danh và tòa nhà lịch sử theo vùng cộng đồng với mô tả ngắn gọn và ảnh đen trắng cho một số ít tiêu đề. Ấn bản năm 1975 bao gồm các địa điểm khảo cổ và bản đồ. Ấn bản năm 1979 liệt kê đăng ký chỉ định lịch sử và có chỉ số về kiến ​​trúc sư / nhà xây dựng / nhà thiết kế.

Khảo sát Tài nguyên lịch sử Trung tâm thành phố San José Năm 2000 – Cuộc khảo sát do Thành phố San José tài trợ này đã kiểm tra tất cả các bất động sản trong khu vực trung tâm thành phố với ý nghĩa lịch sử trọng đại. Những tài sản đó có giá trị lịch sử được liệt kê trong tập này kèm theo bảng đánh giá lịch sử.

Bảng đánh giá Tài nguyên lịch sử Thành phố San José – Bộ ba tập hồ sơ này chứa tất cả các bản đánh giá lịch sử do Sở Kế hoạch San José thu thập cho các tài sản ở San José trong 25 năm qua. Tỷ lệ cược là nhỏ, nhưng nếu ai đó đã làm một đánh giá tài sản của quý vị, tài liệu sẽ giúp quý vị tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

Kiểm kê trực quan của Những Địa điểm khảo cổ & Lịch sử ở San José - Được biên soạn vào đầu những năm 1970 bởi một nhóm người sử gia và kiến ​​trúc sư địa phương đã tham quan những khu phố cổ hơn của San José để tìm kiếm những công trình kiến ​​trúc đáng chú ý. Mỗi cấu trúc được chọn đều có một đánh giá về kiến ​​trúc và lịch sử. Các ghi chú ngắn gọn đã được thực hiện và chủ sở hữu / người thuê sẽ được phỏng vấn nếu có thể. Một bức ảnh cũng đã được chụp. California Room có một bản sao của cuộc khảo sát này trong năm tập sách. Bản gốc tọa lạc tại văn phòng History San José; kiểm kê trực quan có tại California Room.

Bản đồ và Hình Chụp Trên Không

Có thể tìm thấy thêm bản đồ, ảnh chụp trên không và đường phố trong:

Các tài nguyên khác

Các hồ sơ khác có thể được lấy từ Văn phòng Thẩm định viên Quận Santa Clara, Sở Kế hoạch Quận Santa Clara và Sở Xây dựng Thành phố San Jose.

Cũng được sử dụng trong nghiên cứu bất động sản có thể là:

Xem thêm: Những cơ quan về Lịch Sử Hạt Santa Clara

Trở lại đầu trang