Nguồn điện tử - Tham khảo chung & Trợ giúp bài tập về nhà

Thẻ và Mã PIN Thư Viện San Jose cần thiết để truy cập tại nhà vào các nguồn tài nguyên điện tử này. Nhận một Thẻ Thư Viện Điện Tử.

Tài liệu tham khảo tổng quát

Phố Alexander

Nội dung đa phương tiện liên quan đến nghệ thuật biểu diễn, nhân văn và khoa học xã hội. Bao gồm phim tài liệu, phỏng vấn, hình ảnh, v.v.

Thư viện LearningExpress

sách điện tử, bạntorial và praccác bài kiểm tra đánh giá liên quan đến hỗ trợ học tập, chuẩn bị vào đại học và nghề nghiệp, quyền công dân, v.v.

Libby: Những khóa học tuyệt vời

Tận hưởng hơn 250 khóa học video trực tuyến do các giáo sư hàng đầu giảng dạy và hướng dẫntorS. Truyền phát video - phải có kết nối internet.

Trợ Giúp Bài Tập Về Nhà

Trở lại đầu trang