Các Ngày Lễ Thư Viện Đóng Cửa

Các Chi Nhánh Thư Viện Cộng Đồng San José và Thư viện King đóng cửa vào những ngày này trừ khi được có chỉ định khác.
 • - Ngày Cựu Chiến Binh
 • đến - Lễ Tạ ơn
 • đến - Lễ Giáng sinh
 • đến - Lễ Đầu Năm
 • - Sinh Nhật Dr. Martin Luther King, Jr.
 • - Lê tổng thông
 • - Lễ Tưởng Niệm Ông Cesar Chavez
 • - Ngày Tưởng Niệm
 • - Juneteenth
 • - Lễ Độc Lập
 • - Lễ lao động
 • - Ngày của người bản địa (Thư viện King Mở cửa)