Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Các Ngày Lễ Thư Viện Đóng Cửa

Các Chi Nhánh Thư Viện Cộng Đồng San José và Thư viện King đóng cửa vào những ngày này trừ khi được có chỉ định khác.
 • - Sinh Nhật Dr. Martin Luther King, Jr.
 • - Lễ Tổng Thống (Thư viện King mở)
 • - Lễ Tưởng Niệm Ông Cesar Chavez
 • đến - Ngày Tưởng Niệm
 • - Lễ Độc Lập
 • - Lễ lao động
 • - Ngày của người bản địa
 • - Ngày Cựu Chiến Binh
 • đến - Lễ Tạ ơn
 • đến - Lễ Giáng sinh
 • đến - Lễ Đầu Năm