Thư Viện Chi Nhánh Hillview

Ngoại thất của Hillview Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

ĐÃ ĐÓNG CỬA cho đến khi có thông báo mới. Cảm ơn cho sự hiểu biết của bạn.

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

1600 Hopkins Drive
San Jose, CA 95122

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Ở đây Hillview Thư viện thật đặc biệt vì chúng tôi có thể có những ngày chiếu phim và trò chơi. Ngoài ra, thật vui vì họ có, giống như, các phòng dành cho thanh thiếu niên mà chỉ thanh thiếu niên mới có thể đến và đó cũng là nơi để đi chơi và học hỏi. "

- Latisha S.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Trực tiếp storytimes đang trở lại! Các chương trình ảo và điện thoại vẫn có sẵn trong nhà của bạn.

Đọc Học hè

Đọc để tìm hiểu và giành giải thưởng! Mọi lứa tuổi đều có thể mở rộng kiến ​​thức trong mùa hè.

Sự kiện ảo từ Hillview

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.