Tham Gia

Dịch Vụ Tình Nguyện

Hỗ trợ thư viện địa phương của bạn là một cách tuyệt vời để sử dụng tài năng của bạn, cung cấp dịch vụ có giá trị cho cộng đồng, học các kỹ năng mới và gặp gỡ những người tuyệt vời!

TeensReach: Sinh Hoạt Cộng Đồng

Hội đồng thanh niên cho San José Public Library, cung cấp một cách quan trọng cho những người trẻ tuổi để xây dựng kỹ năng lãnh đạo của họ và trở thành cố vấn và người ủng hộ thư viện.

Friends of the Library

Những tình nguyện viên tuyệt vời, những người hỗ trợ, ủng hộ và gây quỹ cho các thư viện của chúng tôi.

Quyên góp tài liệu của quý vị

Sự đóng góp hào phóng của bạn đối với sách, DVD, video và CD mới hoặc đã qua sử dụng một cách nhẹ nhàng sẽ được các nhóm Bạn bè chấp nhận một cách chân thành.

San Jose Public Library Foundation

Sự đóng góp của quý vị hỗ trợ thư viện và nhiều chương trình tuyệt vời cho cộng đồng.

Ủy ban thư viện và giáo dục

Ủy ban cung cấp một địa điểm để thảo luận công khai về các dịch vụ và tài nguyên hỗ trợ và thúc đẩy giáo dục và các thư viện đẳng cấp thế giới.

Ủy Ban Thanh Thiếu Niên

Ủy ban Thanh niên là nhóm cố vấn cho Thị trưởng và Hội đồng Thành phố, cơ quan này trao quyền và khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động công dân thông qua các sự kiện và sáng kiến ​​tại địa phương và toàn thành phố.

Chia Sẻ Câu Chuyện Thư Viện Của Quý Vị

Chia sẻ câu chuyện của quý vị về cách thư viện đã thay đổi cuộc sống của quý vị như thế nào.