Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Thẻ thư viện qua thư cho cư dân San José

Biểu mẫu này cho phép cư dân San Jose trưởng thành có Thẻ Thư Viện Điện Tử để nhận được một thẻ vật lý sẽ cho phép họ yêu cầu và kiểm tra các tài liệu vật lý. (Không điền vào mẫu này cho thay thế thẻ vật lý.)

Địa chỉ gửi thư của bạn
Thiết kế thẻ ưu tiên
Thẻ thư viện DC Comics
Thẻ thư viện San Francisco 49ers
Thẻ thư viện San Jose Sharks
Thẻ thư viện móc
Thẻ thư viện không tên
Đừng ngừng đọc như thẻ thư viện Robot
Thẻ thư viện bộ xử lý
Thẻ thư viện ma thuật
Đọc thẻ thư viện Stars
Thẻ thư viện thiết kế cổ điển