Tham gia cùng những người bạn của San José Public Library!

Almaden Chi nhánh bạn bè với người quản lý thư viện

Mô hình Bạn của San Jose Public Library là các tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các dịch vụ và chương trình trong thư viện chi nhánh cộng đồng San Jose tại địa phương của họ. Tiền thu được từ các hoạt động gây quỹ, thường là bán sách, được Friends tặng cho thư viện chi nhánh của họ, nơi sử dụng tiền để mua các mặt hàng khác nhau không được tài trợ của thành phố, chẳng hạn như các chương trình cho người lớn và trẻ em, bổ sung vào bộ sưu tập của họ và trang trí ngày lễ.

Vui lòng điền vào mẫu này nếu bạn muốn tham gia Nhóm bạn bè!

Vị trí thư viện bạn quan tâm