Truy Tìm Các Tựa Chúng Tôi Không Có

Tùy chọn mượn liên thư viện

Biểu tượng liên kết+.

LINK+

Yêu cầu các thư liệu từ hơn 60 thư viện trên khắp California, sử dụng thẻ Thư Viện Cộng Đồng San Jose của Quý Vị. Thời gian chờ trung bình = 4 ngày
Tòa nhà nằm đối diện Thư viện King trong khuôn viên Đại học Bang San José.

Làm Thế Nào Để Có Được Tài Liệu Của Đại Học San José State

Yêu cầu sách từ Đại học bang San José. để nhận tại Thư viện King hoặc yêu cầu qua ILLiad để giao hàng cho chi nhánh. Thời gian chờ trung bình = 4-10 ngày

Dịch vụ liên thư viện / ILLiad

Yêu cầu sách, bài viết và nhiều thứ khác từ các thư viện trên khắp thế giới. Thời gian chờ trung bình = tối thiểu 7-10 ngày, Giao hàng điện tử cho các mặt hàng
Trở lại đầu trang