Tính năng

SJ Access: Internet & Thiết bị Công nghệ Miễn phí

Mượn các thiết bị kỹ thuật số như Chromebook, iPad và điểm phát Wi-Fi (wifi). Đăng ký các lớp học máy tính hoặc tìm hỗ trợ kỹ thuật.

Điểm Phát Sóng Wi-Fi (Hotspot)

Chúng tôi có các điểm truy cập Wi-Fi (wifi) miễn phí cho khách hàng và thành viên của thư viện mượn. Sử dụng internet mọi lúc mọi nơi.

Mượn một iPad

Kiểm tra iPad bằng thẻ thư viện của bạn miễn phí.

Mượn một Chromebook

Dùng thử Chromebook bằng thẻ thư viện của bạn miễn phí.

Mượn máy vi tính xách tay

Kiểm tra máy tính xách tay với thẻ thư viện của bạn miễn phí.

Máy tính, In và Sao chép

Máy tính, in ấn, sao chép và cắt nhỏ có sẵn ở tất cả các địa điểm. Tính năng quét hiện chỉ có tại King.

Wi-Fi trong thư viện

Truy cập Wi-Fi (wifi) miễn phí tại tất cả các địa điểm SJPL. Một số vị trí mở rộng Wi-Fi ra các bãi đậu xe.

Đặt phòng

Nhận thông tin chi tiết về cách đặt phòng học, phòng họp của Thư viện King hoặc phòng cộng đồng chi nhánh.

Trung Tâm Gia Đình Học Hỏi (Family Learning Centers hay FLC)

Trung tâm Học tập Gia đình cung cấp cơ hội học tập miễn phí cho người lớn và gia đình là người học tiếng Anh, người nhập cư, thu nhập thấp, có khả năng khác nhau và người lớn / cao niên năng động.

Nghệ thuật trong thư viện của chúng tôi

Sắp đặt nghệ thuật công cộng của nhiều nghệ sĩ có thể được tìm thấy tại tất cả các địa điểm của chúng tôi.