Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

CÁC ĐẶC ĐIỂM

Máy tính, In và Sao chép

Chi tiết về các máy vi tính công cộng miễn phí, có thể đặt trước mà bạn có thể sử dụng tại thư viện và chi phí cho việc in và sao chép. Máy hủy tài liệu miễn phí và máy quét (scanner) có sẵn.

Wi-Fi miễn phí

Truy cập Wi-Fi miễn phí tại tất cả các địa điểm SJPL. Tìm hiểu cách kết nối các thiết bị của quý vị.

Đặt phòng

Nhận thông tin chi tiết về cách đặt phòng học, phòng họp của Thư viện King hoặc phòng cộng đồng chi nhánh.

Trung Tâm Gia Đình Học Hỏi (Family Learning Centers hay FLC)

Trung Tâm Học Tập Gia Đình cung cấp các chương trình và dịch vụ miễn phí cho gia đình và cá nhân để cải thiện khả năng đọc viết và kỹ năng sống.

Nghệ thuật trong thư viện của chúng tôi

Sắp đặt nghệ thuật công cộng của nhiều nghệ sĩ có thể được tìm thấy tại tất cả các địa điểm của chúng tôi.