Tôi không thể thay đổi cỡ chữ trên Sách điện tử của mình khi sử dụng Libby

Trong khi sử dụng Libby, 

Trong sách, hãy chạm vào giữa màn hình, sau đó biểu tượng cài đặt đọc. Từ đó, kéo thanh trượt "Tỷ lệ văn bản" sang thay đổi kích thước của văn bản.

*

Để có phạm vi kích thước văn bản rộng hơn, hãy chuyển đổi Bao gồm kích thước khả năng truy cập vào.

*Số lần đọc hình ảnh: Tỷ lệ văn bản 

Trang liên quan: Trợ Giúp Về Các Nguồn Dữ Liệu Trên Mạng