Trung Tâm Gia Đình Học Hỏi (Family Learning Centers hay FLC)

Nhiều người lớn làm việc tại các bàn trong Trung tâm học tập gia đình.

Về trung tâm học tập gia đình

Family Learning Centers (FLC) cung cấp các chương trình và dịch vụ miễn phí cho các gia đình và cá nhân để cải thiện trình độ vănracy và kỹ năng sống lúc bảy tuổi San José Public Library chi nhánh.

CÁC ĐẶC ĐIỂM

Sự kiện miễn phí, Bao gồm:

 • Lớp học và hội thảo nuôi dạy con
 • Lớp học tiếng Anh và quốc tịch
 • Câu lạc bộ đàm thoại tiếng Anh
 • Hướng dẫn sử dụng máy tính bằng nhiều ngôn ngữ
 • Chương trình thông tin bằng nhiều ngôn ngữ
 • Các chương trình văn hóa bằng nhiều ngôn ngữ

Tất cả các sự kiện FLC

Máy tính với phần mềm cho ESL, đánh máy và tiếp thu ngôn ngữ.

Bộ sưu tập sách, video, DVD và bộ dụng cụ đa phương tiện bao gồm nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm:

 • ESL
 • Quốc tịch
 • GED
 • Kỹ năng sống cơ bản
 • Ngữ pháp / Viết và Literacy Phát triển

Xin lưu ý: Trong thời gian đóng cửa, tài liệu trong Trung tâm Học tập Gia đình CAN được yêu cầu thông qua Danh mục Thư viện và kiểm tra.