Nhận Hàng Cấp Tốc (Express Pickup): Không còn hiệu lực

Nhân viên thư viện bịt mặt đặt sách lên bàn nhận hàng nhanh.

Nhận Hàng Cấp Tốc (Express Pickup): Không còn hiệu lực

Nhận Hàng Cấp Tốc là dịch vụ ngoài trời mà chúng tôi không còn cung cấp tại thời điểm này.

Quý vị có nhận được thông báo rằng các mặt hàng đã sẵn sàng không? Các chi nhánh của chúng tôi và Thư viện Dr. Martin Luther King, Jr. đã mở cửa trở lại. Quý vị có thể vào bên trong thư viện để nhận và mượn những đặt giữ của mình.

Thông tin thêm về Mở lại