Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Làm Hẹn Để Nhận Hàng Cấp Tốc

Văn bản: Tiết kiệm thời gian. Đặt lịch hẹn cho Pickup SJPL Express.

Làm Hẹn Để Nhận Hàng Của Quý Vị

Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ làm hẹn để Nhận Hàng Cấp Tốc. Dịch vụ đến lấy hàng không cần hẹn trước vẫn sẵn có.

Sau khi nhận lấy thông tin về nhận lấy các đặt giữ, quý vị có thể làm hẹn đến nhận hàng tại các địa điểm đặt giữ hàng của quý vị.

Chi Tiết Về Cách Làm Hẹn

 • Các cuộc hẹn có thể được lên lịch trước tối đa 4 ngày hoặc đến 10 giờ sáng cùng ngày.
 • Dịch vụ Nhận Hàng Cấp Tốc (Express Pickup) có sẵn Thứ Hai - Thứ Bảy, 1 – 6 PM tại các địa điểm chọn lựa.
 • Trước khi làm hẹn hoặc viếng một thư viện, vui lòng chờ đợi nhận được thông tin về các đặt giữ đã sẵn sàng được nhận hoặc truy cập tài khoản trên mạng để xác nhận các đặt giữ của quý vị đã sẵn sàng.
 • Để được trợ giúp làm hẹn hoặc thêm thông tin tổng quát, xin gọi 408-808-2000, Thứ Hai - Thứ Bảy từ 1 – 6 PM hoặc trò chuyện trực tiếp với một nhân viên 7 ngày trong tuần.

Trả Thư Liệu - Sẵn Có 24/7

Trả về được chấp nhận 24/7 tại bất kỳ San José Public Library địa điểm không hẹn trước. Nguyên liệu trả lại sẽ được kiểm dịch và không được kiểm tra ngay lập tức. Không có biên lai có thể được đưa ra.

Nên Biết Trước Những Gì Trước Khi Đi

Những gì quý vị cần biết trước khi đi:

 • Khẩu trang bắt buộc cho mọi người (tuổi 6+) trong khi sắp hàng để nhận lấy hàng.
 • Khách hàng và nhân viên cần phải giãn cách xã hội, giữ khoảng cách 6-bộ.
 • Vui lòng không để lại bất kỳ hàng nào trên bàn Express Pickup.
 • Sử dụng thùng trả sách (book drop) để trả lại các mặt hàng của quý vị 24/7.
 • Đề bảo đảm sự an toàn của quý vị, tất cả thư liệu trả sẽ được cách ly trong ba ngày.
 • Vui lòng không sử dụng khăn lau khử trùng trên các mặt hàng.
 • Chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách.
 • Cần hỗ trợ đặc biệt hoặc có một yêu cầu đặc biệt? Vui lòng thông báo cho nhân viên trước đón hoặc cuộc hẹn của bạn.

Chọn địa điểm cuộc hẹn của quý vị