Thư Viện Chi Nhánh Evergreen

Ngoại thất của Evergreen Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

2635 Aborn Road
San Jose, CA 95121

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Tôi yêu thích chi nhánh này nơi luôn có một thứ gì đó để học hỏi và khám phá. Ngoài ra, các nhân viên thư viện rất tuyệt vời và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Khi tôi đến đây, luôn có thứ gì đó tôi khám phá."

- Kiana D.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Evergreen

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.