Thư Viện Chi Nhánh Evergreen

Ngoại thất của Evergreen Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

2635 Aborn Road
San Jose, CA 95121

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Tôi yêu thích chi nhánh này nơi luôn có một thứ gì đó để học hỏi và khám phá. Ngoài ra, các nhân viên thư viện rất tuyệt vời và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Khi tôi đến đây, luôn có thứ gì đó tôi khám phá."

- Kiana D.

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu lạc bộ Bài tập về nhà

Các tình nguyện viên sẽ có mặt để giúp học sinh làm bài tập.

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Evergreen

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.