Thư Viện Chi Nhánh Evergreen

Ngoại thất của Evergreen Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

2635 Aborn Road
San Jose, CA 95121

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Tôi yêu thích chi nhánh này nơi luôn có một thứ gì đó để học hỏi và khám phá. Ngoài ra, các nhân viên thư viện rất tuyệt vời và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Khi tôi đến đây, luôn có thứ gì đó tôi khám phá."

- Kiana D.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Trực tiếp storytimes đang trở lại! Các chương trình ảo và điện thoại vẫn có sẵn trong nhà của bạn.

Đọc Học hè

Đọc để tìm hiểu và giành giải thưởng! Mọi lứa tuổi đều có thể mở rộng kiến ​​thức trong mùa hè.

Sự kiện ảo từ Evergreen

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.