Thư Viện Chi Nhánh Evergreen

Ngoại thất của Evergreen Chi nhánh

Giờ

Có sẵn dịch vụ đón nhanh ngoài trời:

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 1 PM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 1 PM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 1 PM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa

Địa Chỉ

2635 Aborn Road
San Jose, CA 95121

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Tôi yêu thích chi nhánh này nơi luôn có một thứ gì đó để học hỏi và khám phá. Ngoài ra, các nhân viên thư viện rất tuyệt vời và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Khi tôi đến đây, luôn có thứ gì đó tôi khám phá."

- Kiana D.

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu chuyện và nhiều hơn nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình ảo và điện thoại thoải mái tại nhà của bạn.

Sự kiện ảo từ Evergreen

Các sự kiện trực tuyến bạn có thể tham dự từ sự thoải mái của nhà bạn.

Câu lạc bộ bài tập về nhà ảo

Cần giúp đỡ với bài tập về nhà của bạn? Các tình nguyện viên sẽ có mặt trực tuyến để giúp các học sinh K-8 làm bài tập về nhà.