Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Tài Nguyên Trên Mạng

Thẻ và Mã PIN Thư Viện San Jose cần thiết để truy cập các tài nguyên trên mạng khi ở nhà. Nhận một Thẻ Thư Viện Điện Tử.

Adult Core Skills - LearningExpress Library

Adult Core Skills (Trung Tâm Kỹ Năng Cốt Lõi Cho Người Lớn) giúp người lớn đạt được các mục tiêu cá nhân, giáo dục và nghề nghiệp bằng cách cung cấp các tài nguyên để giúp họ cải thiện các kỹ năng cơ bản về đọc, viết và toán và chuẩn bị cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ.

AtoZ the USA

Sự kiện và tin tức về mỗi tiểu bang, bao gồm lịch sử, bản đồ, biểu tượng, khí hậu, kinh tế, nhân khẩu học và trường học. Tuyệt vời cho kế hoạch du lịch và cho các báo cáo nhà nước của trường học.

Career Preparation - LearningExpress Library

Cung cấp sự chuẩn bị cho các kỳ thi chuyên nghiệp, thông tin về nghề nghiệp và xây dựng kỹ năng nơi làm việc.

College Admission Test Preparation - LearningExpress Library

Vào đại học là một bước quan trọng để xây dựng một tương lai mạnh mẽ. Sử dụng trung tâm này để có được các nguồn lực quý vị cần để đạt được mục tiêu chuẩn bị đại học của quý vị.

College Center - LearningExpress Library

The College Center (Trung Tâm Đại Học) cung cấp các tài nguyên quý giá giúp sinh viên đại học củng cố các kỹ năng học tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra xếp lớp, và sẵn sàng cho các kỳ thi tuyển sinh cao học.

High School Equivalency Center - LearningExpress Library

Chuẩn bị cho bài kiểm tra GED®, HiSET® hoặc TASC với các bài kiểm tra thực hành, hướng dẫn tương tác và sách điện tử.

LearningExpress Library Tutorials, Tests, eBooks (Lớp 4 - Người Lớn)

Sách điện tử và các bài kiểm tra thực hành cho SAT, ACT, GED, ASVAB, Quốc tịch Hoa Kỳ và nhiều hơn nữa. Học tiếng Anh, Toán, Khoa học xã hội và cải thiện kỹ năng việc làm.

School Center - LearningExpress Library

Cung cấp chuẩn bị kiểm tra, trợ giúp bài tập về nhà và xây dựng kỹ năng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

TeachingBooks.net

Các bộ phim gốc, trong studio của các tác giả và họa sĩ minh họa, và các tài nguyên về sách K-12 để hỗ trợ các hoạt động đọc và thư viện cho tất cả các lớp và nội dung.

Tutor.com

Nhận trợ giúp bài tập về nhà trực tiếp từ một giảng sư được chứng nhận hoặc sử dụng hướng dẫn học tập, bảng tính và hướng dẫn về các môn học phổ biến và các bài kiểm tra tiêu chuẩn tiểu bang khác nhau. Dành cho học sinh từ tiểu học đến đại học.

Tutor.com Adult Education and Career Center

Nhận trợ giúp về chuẩn bị kiểm tra, tìm kiếm công việc, và nhiều hơn nữa. Bao gồm các kỳ thi GED và Quốc tịch. Sơ yếu lý lịch (resume) / thư xin việc của quý vị được chỉnh sửa bởi các chuyên gia được đào tạo.