Tài Nguyên Trên Mạng

Thẻ và Mã PIN Thư Viện San Jose cần thiết để truy cập các tài nguyên trên mạng khi ở nhà. Nhận một Thẻ Thư Viện Điện Tử.

Kỹ năng Máy tính Cơ bản - Thư viện LearningExpress

Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về cách sử dụng máy tính, Internet và Microsoft Office.

GetSetUp (Tăng trưởng Cá nhân cho Người lớn 50+)

GetSetUp Là một nền tảng học tập xã hội dành cho các cá nhân trên 50 tuổi, được giảng dạy bởi các đồng nghiệp là chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

LinkedIn Học (Trước kia LyndaCom).

Một trang web học tập trực tuyến lưu trữ một thư viện đang phát triển với hơn 16,000 khóa học có sẵn bằng bảy ngôn ngữ. Các khóa học do chuyên gia hướng dẫntorvề các chủ đề sáng tạo, kinh doanh và công nghệ. ID thư viện cho ứng dụng: sjpl.

Sao băc đẩu (Kỹ thuật số Literacy)

Northstar là một tập hợp các mô-đun tự hướng dẫn trực tuyến được sử dụng để kiểm tra kỹ năng máy tính và công nghệ. Quyền truy cập được cung cấp với sự cho phép của Thư viện Tiểu bang California.

O'Reilly cho các Thư viện Công cộng

Sử dụng nội dung và công cụ học tập trực tuyến để tìm hiểu công nghệ mới và nghiên cứu xu hướng kinh doanh. O'Reilly cung cấp quyền truy cập vào sách điện tử, video, lộ trình học tập và nghiên cứu điển hình.

Câu lạc bộ mã Prenda

Prenda Code Club là một phần mềm tự học code theo nhịp độ dành cho trẻ em từ 8-18 tuổi. Thông qua các dự án trò chơi và tutorials, trẻ em có thể học nhiều kỹ năng viết mã.

Treehouse (Học ​​Công Nghệ)

Học các thiết kế và phát triển các trang web và ứng dụng di động. Cải thiện kỹ năng kinh doanh trong quản lý dự án, tiếp thị và tài chính. Hầu hết các khóa học đều ở cấp độ chuyên nghiệp.

Tài Nguyên Web Về Máy Tính và Công Nghệ

Những tài nguyên web này đã được các quản thủ thư viện tuyển chọn cho quý vị.