Tài Nguyên Trên Mạng

Thẻ và Mã PIN Thư Viện San Jose cần thiết để truy cập các tài nguyên trên mạng khi ở nhà. Nhận một Thẻ Thư Viện Điện Tử.

HelpNow

Cung cấp hỗ trợ học tập cho từ mẫu giáo đến đại học cũng như hỗ trợ cho người lớn bao gồm các kỹ năng máy tính, trợ giúp sơ yếu lý lịch và chuẩn bị thi quốc tịch.

LOTE (Ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh) Trực tuyến cho Trẻ em (Sách ảnh kỹ thuật số cho trẻ em)

Giờ đây, trẻ em có thể thưởng thức hơn 1300 sách ảnh kỹ thuật số bằng hơn 45 ngôn ngữ cùng với bản dịch tiếng Anh. Tin tứctories và ngôn ngữ được thêm vào thường xuyên.

Mango Languages

Học kỹ năng đàm thoại cho hơn 70 ngôn ngữ khác nhau. Một số ngôn ngữ bao gồm xem phim truyện.

Pronunciator

Học các kỹ năng đàm thoại và ngữ pháp cho hơn 80 ngôn ngữ. Một số ngôn ngữ bao gồm các bộ phận đặc biệt dành cho trẻ em, phim dài, âm nhạc và thơ.