Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Trợ Giúp Về Các Nguồn Dữ Liệu Trên Mạng

Trợ giúp nguồn điện tử

Trợ Giúp Từ Nhân Viên Thư Viện

Câu Hỏi Thường Gặp Về Phim/Nhạc/Đọc Truyện Điện Tử (eMedia)

Liên Lạc Hỗ Trợ Về eMedia

Trợ Giúp Về Các Nguồn Trên Mạng: Câu Hỏi và Vấn Đề Thường Gặp

Quy Tắc Vay Mượn Của eMedia

Thời Hạn Cho Mượn 21 ngày

 • OverDrive - 10 mục tối đa, 10 ̣đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • Axis 360 - 10 mục tối đa, 99 đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • RBdigital (Đọc Truyện eAudiobooks) - 10 mục tối đa, 3 đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • enki - 20 mục tối đa, 20 đặt giữ tối đa, cho phép gia hạn
 • EBSCO sách điện tử - 10 mục tối đa, cho phép gia hạn
 • MackinVIA - 10 mục tối đa, 3 lần cho phép gia hạn
 • Hoopla sách điện tử - 6 mục tổng số bất kỳ loại nào mỗi tháng

Thời Hạn Cho Mượn 7 ngày

 • cloudLibrary - 2 mục tối đa, không đặt giữ, không gia hạn
 • Hoopla Nhạc - 6 tổng số bất kỳ loại nào mỗi tháng

Thời Hạn Cho Mượn 3 ngày

 • Hoopla Phim và Truyền hình - 6 tổng số bất kỳ loại nào mỗi tháng.

Không giới hạn

 • Safari - chỉ trực tuyến
 • Gale
 • BiblioBoard
 • RBdigital Tạp chí điện tử
 • Bookan
 • EBSCO Tạp chí & báo điện tử

Chính sách Bảo mật