Nguồn điện tử - Sức khỏe & Sức khỏe

Thẻ và Mã PIN Thư Viện San Jose cần thiết để truy cập tại nhà vào các nguồn tài nguyên điện tử này. Nhận một Thẻ Thư Viện Điện Tử.

Libby: Những khóa học tuyệt vời

Tận hưởng hơn 250 khóa học video trực tuyến do các giáo sư hàng đầu giảng dạy và hướng dẫntorS. Truyền phát video - phải có kết nối internet.

MedlinePlus

Thông tin về các chủ đề y tế, bao gồm bách khoa toàn thư/từ điển y khoa và các thử nghiệm lâm sàng.
Trở lại đầu trang