Édition ngắn

Một học sinh đang viết trên giấy bằng bút và bút chì nằm rải rác quanh bàn.

Về Tài Nguyên Này

Đọc ngắn storlà của các nhà văn trong nước và quốc tế, hoặc gửi của riêng bạn cho bộ sưu tập Phiên bản Ngắn.

Hướng dẫn gửi truyện ngắn qua Short Edition

  • Chúng tôi hoan nghênh đệ trình từ các nhà văn thành lập và mới nổi như nhau.

  • Chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận các tác phẩm hư cấu, mặc dù chúng có thể được dựa trên kinh nghiệm sống của cá nhân. Mặc dù chúng có thể là bất kỳ phong cách hoặc thể loại nào, nhưng chúng cần phải phù hợp với nhiều đối tượng.

  • Tất cả các đệ trình nên được gửi qua nền tảng trình này trong một định dạng sao chép / dán.

  • Đệ trình phải quần shorttorcác Bên với một tối đa 8,000 characters, không gian bao gồm.

  • Các tác phẩm trước đây phải được xuất bản dưới dạng in hoặc trực tuyến, kể cả trên blog cá nhân.

  • Tỷ lệ phản hồi của chúng tôi có thể ở bất cứ đâu từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào số lượng bài đăng chúng tôi nhận được.