Recursos Para Hispanohablantes - Thư viện LearningExpress

E-Learning, văn bản - biểu tượng tay và ứng dụng được sắp xếp theo hình tam giác

Về Tài Nguyên Này

Thư viện LearningExpress apoya a aquellos que buscan mejorar sus habilidades de lectoescritura y matemáticas; obtener un bằng tương đương với a la escuela secundaria en California; o ciudadanos estadounidenses.

LƯU Ý Requiere crear una cuenta con su nombre y dirección de Correo electrónico

Tài nguyên này có sẵn nhờ sự tài trợ của Bang California, được quản lý bởi Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn lấy chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị cho đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, và hơn thế nữa.