PressReader

Các tạp chí mở có màu sắc khác nhau xếp chồng lên nhau theo tầng

Về Tài Nguyên Này

PressReader chứa hơn 7000 tạp chí và báo chí kỹ thuật số từ khắp nơi trên thế giới, bằng nhiều ngôn ngữ. Đọc các tạp chí điện tử và tạp chí điện tử này trong ứng dụng PressReader có sẵn trên hầu hết các cửa hàng ứng dụng của thiết bị hoặc trong trình duyệt của máy vi tính để bàn / máy vi tính xách tay của quý vị.