Câu lạc bộ mã Prenda

Hình ảnh hai đứa trẻ đang cổ vũ và chỉ tay vào màn hình máy tính xách tay

Về Tài Nguyên Này

Prenda Code Club là một phần mềm tự học code theo nhịp độ dành cho trẻ em từ 8-18 tuổi. Thông qua các dự án trò chơi và tutorials, trẻ em có thể học nhiều kỹ năng viết mã.

LƯU Ý Sau khi đăng nhập bằng số thẻ thư viện và mã PIN, hãy tạo một tài khoản Prenda.