O'Reilly cho các Thư viện Công cộng

Hình ảnh người phụ nữ đội mũ đan và làm việc trên máy tính xách tay. Đồ họa bánh răng với các biểu tượng kinh doanh khác nhau nằm trong nền.

Về Tài Nguyên Này

Sử dụng nội dung và công cụ học tập trực tuyến để tìm hiểu công nghệ mới và nghiên cứu xu hướng kinh doanh. O'Reilly cung cấp quyền truy cập vào sách điện tử, video, lộ trình học tập và nghiên cứu điển hình.