LOTE (Ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh) Trực tuyến cho Trẻ em

Cận cảnh khuôn mặt của một đứa trẻ mới biết đi.

Về Tài Nguyên Này

(Sách tranh kỹ thuật số cho trẻ em) Giờ đây, trẻ em có thể thưởng thức hơn 1300 sách ảnh kỹ thuật số bằng hơn 45 ngôn ngữ cùng với bản dịch tiếng Anh. Tin tứctories và ngôn ngữ được thêm vào thường xuyên.