LinkedIn Learning (trước đây là LyndaCom).

người kinh doanh nhấn nút javascript nổi giữa các ngôn ngữ lập trình khác

Về Tài Nguyên Này

Một trang web học tập trực tuyến lưu trữ một thư viện đang phát triển với hơn 16,000 khóa học có sẵn bằng bảy ngôn ngữ. Các khóa học do chuyên gia hướng dẫntorvề các chủ đề sáng tạo, kinh doanh và công nghệ. ID thư viện cho ứng dụng: sjpl.

Đăng nhập ứng dụng lần đầu

Làm theo các bước quan trọng sau khi lần đầu tiên sử dụng ứng dụng LinkedIn Learning:

  • Chọn "Đăng nhập bằng thẻ thư viện của bạn."
  • Đi vào sjpl cho ID thư viện (không có dấu cách).
  • Nhập số thẻ thư viện và mã PIN của bạn.