Nộp Các Sách Trong Dự Án Tác Giả Độc Lập (Indie Author Project Submissions)

Người gõ máy tính xách tay.

Về Tài Nguyên Này

(Trước kia SELF-E) Gửi sách do bạn xuất bản tại đây và chia sẻ sách điện tử của bạn với những khách hàng quen của SJPL và các thư viện trên khắp California. Những bài gửi tốt nhất được sắp xếp, giới thiệu và quảng bá bởi Library Journal, Overdrive, và các tổ chức và doanh nghiệp đáng chú ý khác.