Tin nhắn cảnh báo: Đóng cửa

 Educational Park Chi nhánh hiện đang đóng cửa.

Trung tâm Kỹ năng Trung học - Thư viện LearningExpress

Hình ảnh một sinh viên đang học trên máy tính xách tay.

Về Tài Nguyên Này

Cung cấp việc chuẩn bị kiểm tra, trợ giúp làm bài tập về nhà và xây dựng kỹ năng cho học sinh trung học.

LƯU Ý Yêu cầu tạo một tài khoản bằng tên và địa chỉ email của bạn.

Tài nguyên này có sẵn nhờ sự tài trợ của Bang California, được quản lý bởi Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn lấy chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị cho đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, và hơn thế nữa.