Gale OneFile: Tin tức

Hình ảnh của một máy tính xách tay và một tách cà phê ngồi trên bàn làm việc.

Về Tài Nguyên Này

Cung cấp quyền truy cập vào hơn 2,300 tờ báo khu vực, quốc gia và địa phương lớn của Hoa Kỳ, cũng như các đầu sách hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Nó cũng bao gồm hàng nghìn hình ảnh, chương trình phát thanh và truyền hình và bản ghi.