máy lật

Một người đang ngồi khoanh chân trên ghế, đọc một cuốn tạp chí bóng loáng trong lòng họ.

Về Tài Nguyên Này

Đọc hàng tá tạp chí điện tử phổ biến trong trình duyệt của quý bạn hoặc qua ứng dụng Flipster (có sẵn miễn phí tại hầu hết các cửa hàng ứng dụng lớn).