Thư Viện enki

tay cầm một viên thuốc. Hình ảnh minh họa nổi trên màn hình

Về Tài Nguyên Này

Enki đã được tạo ra bởi các thư viện cho các thư viện. Bộ sưu tập bao gồm hơn 70,000 đầu sách từ các thể loại hư cấu và phi hư cấu phổ biến bao gồm lãng mạn, bí ẩn, du lịch, kỹ thuật, thủ công, nấu ăn, v.v.

LƯU Ý Enki tiêu đề có thể được đọc trực tuyến hoặc với ứng dụng Palace hoặc SimplyE.