Trung tâm Kỹ năng Tiểu học & Trung học Cơ sở - Thư viện LearningExpress

Bốn khối nhỏ mô tả đầu với bánh răng bên trong; cái cuối cùng được lật lại để lộ một bóng đèn

Về Tài Nguyên Này

(Lớp 4-8) Cung cấp việc chuẩn bị kiểm tra, trợ giúp bài tập về nhà, và xây dựng kỹ năng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

LƯU Ý Yêu cầu tạo một tài khoản bằng tên và địa chỉ email của bạn.

Tài nguyên này có sẵn nhờ sự tài trợ của Bang California, được quản lý bởi Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn lấy chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị cho đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, và hơn thế nữa.