EBSCOmáy chủ cơ bản

Hình ảnh một người đang làm việc trên máy tính xách tay. Bàn có một tách cà phê, sổ ghi chép và bút trên đó.

Về Tài Nguyên Này

EBSCOhost cung cấp các bài báo chất lượng cao được cấp phép từ các nhà xuất bản uy tín được các chuyên gia thư viện công nhận, được lựa chọn để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các nhà nghiên cứu.