Thư Viện Cộng ̣Đồng Kỹ Thuật Số Của Hoa Kỳ (Digital Public Library of America, DPLA)

Tay cầm máy tính bảng chụp ảnh kệ sách.

Về Tài Nguyên Này

Thư Viện Cộng Đồng Kỹ Thuật Số của Hoa Kỳ trao quyền cho mọi người học hỏi, phát triển và đóng góp cho một xã hội đa dạng và hoạt động tốt hơn. Nó thực hiện điều này bằng cách tối đa hóa quyền truy cập công cộng vào lịch sử, văn hóa và kiến ​​thức chung của chúng ta.