Coursera

Hình ảnh phía sau đầu của một người. Một người đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính. Người đang giơ hai ngón tay trên một tay.

Về Tài Nguyên Này

Truy cập vào hơn 5,000 khóa học và chứng chỉ do các doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức hàng đầu dẫn đầu.

LƯU Ý Yêu cầu tạo một tài khoản bằng tên và địa chỉ email của bạn.

Người dùng cũ đăng nhập ở đây.

Tài nguyên này có sẵn nhờ sự tài trợ của Bang California, được quản lý bởi Thư viện Tiểu bang California.

Nhiệm vụ của Coursera là giúp các cá nhân xây dựng các kỹ năng cần thiết cho các công việc theo yêu cầu.

  • Cung cấp cho người học quyền truy cập vào hơn 5,000 khóa học và chứng chỉ được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức hàng đầu.
  • Các khóa học bao gồm: Tiếng Anh cho Doanh nghiệp và Doanh nhân (ESL), Cơ sở Y tế Công cộng Practice, Trở thành EMT, Kiến thức cơ bản về sổ sách kế toán, Giới thiệu về Google Tài liệu, Thiết kế thực đơn nhà hàng, Quản lý thực phẩm và đồ uống, Xây dựng thương hiệu: Hành trình sáng tạo.
  • Chứa “Chứng chỉ Gateway”, một chương trình dành cho những người không có bằng đại học và không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, được xây dựng bởi các công ty hàng đầu như Google. Facebook và Salesforce.
  • Cung cấp phụ đề bằng hơn 50 ngôn ngữ.