Coursera

Hình ảnh phía sau đầu của một người. Một người đang đeo tai nghe ngồi trước máy tính. Người đang giơ hai ngón tay trên một tay.

Về Tài Nguyên Này

Coursera được cung cấp bởi Thư viện Bang California trong 6 tháng sau khi đăng ký. Người học sẽ có quyền truy cập vào hơn 5,000 khóa học và chứng chỉ được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức hàng đầu.

Lưu ý: Liên kết đến trang Thư viện Tiểu bang California. Bên dưới thông tin Coursera, nhập tên / e-mail và chọn thư viện.

Liên kết sẽ đưa bạn đến trang web Đường dẫn CAreer của Thư viện Tiểu bang California. Cuộn xuống thông tin cho Coursera. Bên dưới thông tin đó, hãy nhập tên, địa chỉ e-mail của bạn và chọn "San Jose Public Library. "Sau đó, bạn sẽ được đưa đến trang Coursera để hoàn tất việc đăng ký và bắt đầu tham gia các khóa học.

Không thể truy cập qua VPN.

Bạn sẽ có quyền truy cập vào Coursera trong 6 tháng sau khi đăng ký lần đầu.