Trung tâm Kỹ năng Cao đẳng - Thư viện LearningExpress

ba bánh răng lồng vào nhau được vẽ trên bảng phấn - bên trong mỗi cái là một dấu hỏi, bóng đèn và dấu chấm than

Về Tài Nguyên Này

Cung cấp các nguồn lực để giúp sinh viên đại học củng cố các kỹ năng học tập của họ, chuẩn bị cho các bài kiểm tra xếp lớp và sẵn sàng cho các kỳ thi tuyển sinh sau đại học.

LƯU Ý Yêu cầu tạo một tài khoản bằng tên và địa chỉ email của bạn.

Tài nguyên này có sẵn nhờ sự tài trợ của Bang California, được quản lý bởi Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn lấy chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị cho đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, và hơn thế nữa.