Career Preparation - LearningExpress Library

não taytortrộn các ý tưởng trên bảng đen, tất cả đều hướng đến một bóng đèn

Về Tài Nguyên Này

Cung cấp sự chuẩn bị cho các kỳ thi chuyên nghiệp, thông tin về nghề nghiệp và xây dựng kỹ năng nơi làm việc.

LƯU Ý Yêu cầu tạo một tài khoản bằng tên và địa chỉ email của bạn.

Tài nguyên này có sẵn nhờ sự tài trợ của Bang California, được quản lý bởi Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn lấy chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị cho đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, và hơn thế nữa.

  • Hỗ trợ chuẩn bị cho kỳ thi chuyên nghiệp, bao gồm Kỳ thi Kỹ năng Giáo dục Cơ bản của California (CBEST), Kỳ thi Nhân viên Bán hàng Bất động sản California và Kỳ thi Cảnh sát California.
  • Các khóa học bao gồm: Luyện thi về hệ thống ống nước, kiểm soát không lưu, thực thi pháp luật, EMT, lính cứu hỏa, y tá và giảng dạy.