Kỹ năng Máy tính Cơ bản - Thư viện LearningExpress

E-Learning, văn bản - biểu tượng tay và ứng dụng được sắp xếp theo hình tam giác

Về Tài Nguyên Này

Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về cách sử dụng máy tính, Internet và Microsoft Office.

LƯU Ý Yêu cầu tạo một tài khoản bằng tên và địa chỉ email của bạn.

Tài nguyên này có sẵn nhờ sự tài trợ của Bang California, được quản lý bởi Thư viện Tiểu bang California.

Thư viện LearningExpress Complete hỗ trợ những người muốn lấy chứng chỉ nghề nghiệp, chuẩn bị cho đại học, tìm việc làm, trở thành công dân Hoa Kỳ, và hơn thế nữa.