Đơn vị Dịch vụ Công bằng và Hòa nhập

San Jose Public Library nhân viên tại cuộc diễu hành Tháng Tự hào.


San José Public Library hỗ trợ bạn tiếp cận không gian học tập, chương trình và tài nguyên chất lượng.

Nhân viên phục vụ trong các ủy ban để phát triển các chiến lược và dự án phục vụ các nhu cầu khác nhau.

Nhóm làm việc

Các nhóm làm việc do nhân viên lãnh đạo bao gồm:

Racial Nhóm Vốn chủ sở hữu (RET)

RET hoạt động để thăng tiến racial công bằng trong mô hình dịch vụ của Thư viện. Các thành viên phát triển cơ hội học tập cho nhân viên, lãnh đạo chốngraccác dự án chủ nghĩa và các chính sách xem xét.

Để tìm hiểu thêm về các dự án RET, hãy gửi email cho Karla Alvarez theo địa chỉ karla.alvarez@sjlibrary.org.

Ủy ban Tiếp cận Người khuyết tật (DAC)

Nhân viên của DAC làm việc để tăng cường khả năng tiếp cận cho người khuyết tật. Các thành viên lập kế hoạch và tạo ra các dịch vụ đặc biệt phục vụ những người khuyết tật. Đọc blog Pathfinder để tìm hiểu thêm về DAC.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn yêu cầu thêm thông tin về DAC, hãy gửi email cho Jenny Choi theo địa chỉ jenny.choi@sjlibrary.org.

Ủy ban INSIDERS

Các chương trình INSIDERS hướng đến thanh thiếu niên và người lớn bị khuyết tật về phát triển và trí tuệ. Nhân viên trong nhóm này tạo ra các chương trình như nghệ thuật và thủ công, không gian giao lưu và giới thiệu các diễn giả khách mời.

Nếu bạn muốn đề xuất một chủ đề lập trình, hãy gửi email ý tưởng của bạn tới Rebekah Gonzalez theo địa chỉ rebekah.gonzalez@sjlibrary.org.

Ủy ban LGBTQ +

Các thành viên của ủy ban lên kế hoạch cho các sự kiện và dự án trong suốt cả năm để kỷ niệm và nâng cao tiếng nói của LGBTQ + tại SJPL.

Để đề xuất ý tưởng chương trình hoặc đặt thêm câu hỏi, hãy gửi email cho Robert Miranda theo địa chỉ robert.miranda@sjlibrary.org.

Ủy ban Gắn kết Cộng đồng

Nhân viên phát triển các chương trình để tìm hiểu về các ý tưởng, nhu cầu và mối quan tâm của cộng đồng. Điều này bao gồm việc lập kế hoạch cho các cuộc trò chuyện cộng đồng hàng quý của chúng tôi.

Để chia sẻ ý tưởng của bạn về cách tăng cường sự tham gia của cộng đồng của chúng tôi, hãy gửi email cho Karla Alvarez theo địa chỉ karla.alvarez@sjlibrary.org.

Làm thế nào để tìm hiểu thêm

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về những nỗ lực của SJPL để nâng cao Công bằng và Hòa nhập? Liên hệ với Karla Alvarez, Quản trị viên Chương trình Cộng đồngtor cho các Dịch vụ Công bằng và Hòa nhập tại karla.alvarez@sjlibrary.org.