Nguồn điện tử - Âm nhạc

Thẻ và Mã PIN Thư Viện San Jose cần thiết để truy cập tại nhà vào các nguồn tài nguyên điện tử này. Nhận một Thẻ Thư Viện Điện Tử.

Hoopla

Đọc sách điện tử và truyện tranh điện tử (eComics), nghe đọc truyện điện tử (eAudiobooks) và âm nhạc, xem phim và truyền hình.

Hoopla: наименования на русском языке

цифровые материалы на русском языке

Âm thanh toàn cầu Smithsonian

Các bài hát dân gian, blues, soul, jazz và phản kháng của Mỹ cũng như nhiều thể loại âm nhạc thế giới.
Trở lại đầu trang