Nguồn điện tử - Phim & TV

Thẻ và Mã PIN Thư Viện San Jose cần thiết để truy cập tại nhà vào các nguồn tài nguyên điện tử này. Nhận một Thẻ Thư Viện Điện Tử.

Hoopla

Đọc sách điện tử và truyện tranh điện tử (eComics), nghe đọc truyện điện tử (eAudiobooks) và âm nhạc, xem phim và truyền hình.

Hoopla: наименования на русском языке

цифровые материалы на русском языке

Bộ sưu tập nghệ thuật biểu diễn

Ghi lại các buổi biểu diễn sân khấu, khiêu vũ, opera và nhạc cổ điển cũng như phim tài liệu, phỏng vấn và tài liệu giảng dạy.
Trở lại đầu trang