Educators

Education & Digital Literacy Strategy (EDL)

The Education and Digital Literacy Chiến lược cố gắng đảm bảo rằng mọi thành viên của cộng đồng đều có quyền truy cập vào nhiều ý tưởng và thông tin.

Giáo Viên & Nhà Sư Phạm

Chúng tôi có thể hỗ trợ giáo viên và phụ huynh chuẩn bị bài học và tăng cường khả năng học tập của trẻ ở nhà.

Thẻ thư viện Giáo Chức

Giáo dục San Josétorbây giờ s có thể nhận được một thẻ thư viện đặc biệt cho phép kéo dài thời gian kiểm tra và không bị phạt đối với các tài liệu quá hạn.

Lên lịch tham quan lớp học ảo với Thư viện

Lịch trình chuyến thăm ảo cho lớp của bạn đến thư viện của chúng tôi.

Maker[Space]Ship

Với bộ sưu tập thiết bị sản xuất và robot, Maker[Space]Ship cung cấp cách hoàn hảo để bay vào quỹ đạo STEAM!