Educators

Tài Nguyên Giáo Dục Trong Thời Kỳ COVID-19

Các trường học và thư viện có thể tạm thời bị đóng cửa, nhưng tài nguyên thư viện có sẵn trực tuyến, 24/7, để giúp học sinh học tập và giúp giáo viên và phụ huynh chuẩn bị bài học.

Education & Digital Literacy Strategy (EDL)

The Education and Digital Literacy Chiến lược cố gắng đảm bảo rằng mọi thành viên của cộng đồng đều có quyền truy cập vào nhiều ý tưởng và thông tin.

Giáo Viên & Nhà Sư Phạm

Tài nguyên cho các giáo viên và nhà sư phạm.

Educator Thẻ thư viện

Giáo dục San Josétorbây giờ s có thể nhận được một thẻ thư viện đặc biệt cho phép kéo dài thời gian kiểm tra và không bị phạt đối với các tài liệu quá hạn.

Lên lịch tham quan lớp học ảo với Thư viện

Lịch trình chuyến thăm ảo cho lớp của bạn đến thư viện của chúng tôi.

Maker[Space]Ship

Một không gian sản xuất di động được xây dựng tùy chỉnh, hiện đại, cung cấp chương trình thực hành, trao quyền cho mọi người thông qua việc thực hiện và học hỏi STEAM.