Giáo dụctors

Education & Digital Literacy Strategy (EDL)

The Education and Digital Literacy Chiến lược cố gắng đảm bảo rằng mọi thành viên của cộng đồng đều có quyền truy cập vào nhiều ý tưởng và thông tin.

Giáo Viên & Nhà Sư Phạm

SJPL cung cấp tài nguyên miễn phí, các chuyến thăm lớp, và các chương trình để hỗ trợ giáo dục của San Josetors và giáo viên.

Thẻ thư viện Giáo Chức

Giáo dục San Josétorbây giờ s có thể nhận được một thẻ thư viện đặc biệt cho phép kéo dài thời gian kiểm tra và không bị phạt đối với các tài liệu quá hạn.

Lên lịch tham quan lớp học với Thư viện

Lên lịch một chuyến thăm ảo hoặc trực tiếp cho lớp học của bạn đến các thư viện của chúng tôi.

Maker[Space]Ship

Với bộ sưu tập thiết bị sản xuất và robot, Maker[Space]Ship cung cấp cách hoàn hảo để bay vào quỹ đạo STEAM!