Giáo dụctors

Education & Digital Literacy Strategy (EDL)

Tìm hiểu cách chúng tôi đang tái tạo toàn bộ thành phố của mình như một lớp học cho tất cả mọi người. Chúng tôi muốn trở thành một nơi để cộng đồng của chúng tôi học hỏi, khám phá, kết nối và phát triển!

Giáo Viên & Nhà Sư Phạm

SJPL cung cấp tài nguyên miễn phí, các chuyến thăm lớp, và các chương trình để hỗ trợ giáo dục của San Josetors và giáo viên.

Thẻ thư viện Giáo Chức

Giáo dục San Josétorbây giờ s có thể nhận được một thẻ thư viện đặc biệt cho phép kéo dài thời gian kiểm tra và không bị phạt đối với các tài liệu quá hạn.

Lên lịch tham quan lớp học với Thư viện

Lên lịch một chuyến thăm ảo hoặc trực tiếp cho lớp học của bạn đến các thư viện của chúng tôi.

Maker[Space]Ship

Với bộ sưu tập thiết bị sản xuất và robot, Maker[Space]Ship cung cấp cách hoàn hảo để bay vào quỹ đạo STEAM!