Thư Viện Chi Nhánh Educational Park

Ngoại thất của Educational Park Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

1772 Educational Park Drive
San Jose, CA 95133

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Tôi có thể truy cập miễn phí các máy tính và lên mạng Internet. Chúng tôi yêu thích điều Thư Viện có không gian vui chơi ngoài trời cho con em của chúng tôi."

- Sara S.

THAM DỰ SINH HOẠT

Educational Park Sinh Hoạt Trên Mạng

Các chương trình trực tuyến dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.