Thư Viện Chi Nhánh Educational Park

Ngoại thất của Educational Park Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Tôi có thể truy cập miễn phí các máy tính và lên mạng Internet. Chúng tôi yêu thích điều Thư Viện có không gian vui chơi ngoài trời cho con em của chúng tôi."

- Sara S.

THAM DỰ SINH HOẠT

Educational Park Sinh Hoạt Trên Mạng

Các chương trình trực tuyến dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.

S ảotorytimes

Trực tuyến stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.