Thư Viện Chi Nhánh Educational Park

Ngoại thất của Educational Park Chi nhánh

Giờ

Có sẵn dịch vụ đón nhanh ngoài trời:

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 1 PM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 1 PM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 1 PM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Tôi có thể truy cập miễn phí các máy tính và lên mạng Internet. Chúng tôi yêu thích điều Thư Viện có không gian vui chơi ngoài trời cho con em của chúng tôi."

- Sara S.

THAM DỰ SINH HOẠT

Educational Park Sinh Hoạt Trên Mạng

Các chương trình trực tuyến dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn.

Câu lạc bộ bài tập về nhà ảo

Cần giúp đỡ với bài tập về nhà của bạn? Các tình nguyện viên sẽ có mặt trực tuyến để giúp các học sinh K-8 làm bài tập về nhà.

Câu chuyện ảo

Truyện trực tuyến, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.