Giáo dục

Tài Nguyên Giáo Dục Trong Thời Kỳ COVID-19

Các trường học và thư viện có thể tạm thời bị đóng cửa, nhưng tài nguyên thư viện có sẵn trực tuyến, 24/7, để giúp học sinh học tập và giúp giáo viên và phụ huynh chuẩn bị bài học.

Education & Digital Literacy Strategy (EDL)

The Education and Digital Literacy Chiến lược cố gắng đảm bảo rằng mọi thành viên của cộng đồng đều có quyền truy cập vào nhiều ý tưởng và thông tin.

Giáo Viên & Nhà Sư Phạm

Tài nguyên cho các giáo viên và nhà sư phạm.

Lên lịch tham quan lớp học ảo với Thư viện

Lịch trình chuyến thăm ảo cho lớp của bạn đến thư viện của chúng tôi.

Maker[Space]Ship

Một không gian sản xuất di động được xây dựng tùy chỉnh, hiện đại, cung cấp chương trình thực hành, trao quyền cho mọi người thông qua việc thực hiện và học hỏi STEAM.

Hỗ Trợ Cho Học Sinh

Sự xuất sắc ở trường học bắt đầu từ thư viện. Xem tổng quan về tất cả các nguồn của chúng tôi dành cho sinh viên.

eLearning

Tìm hiểu và nghiên cứu với các tài nguyên trực tuyến.