Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Giáo dục

Education & Digital Literacy Strategy (EDL)

Chiến lược Giáo dục và Kiến thức Kỹ thuật số cố gắng đảm bảo rằng mọi thành viên trong cộng đồng đều có quyền truy cập vào một loạt các ý tưởng và thông tin.

Giáo Viên & Nhà Sư Phạm

Tài nguyên cho các giáo viên và nhà sư phạm.

Lên lịch tham quan lớp học ảo với Thư viện

Lịch trình chuyến thăm ảo cho lớp của bạn đến thư viện của chúng tôi.

Maker[Space]Ship

Một không gian sản xuất di động được xây dựng tùy chỉnh, hiện đại, cung cấp chương trình thực hành, trao quyền cho mọi người thông qua việc thực hiện và học hỏi STEAM.

Hỗ Trợ Cho Học Sinh

Sự thăng tiến trong học đường bắt đầu tại thư viện. Xem tổng quát tất cả các nguồn tài nguyên của chúng tôi dành đặc biệt cho học sinh.

Tài Nguyên Giáo Dục Trong Thời Kỳ COVID-19

Các trường học và thư viện có thể tạm thời bị đóng cửa, nhưng tài nguyên thư viện có sẵn trực tuyến, 24/7, để giúp học sinh học tập và giúp giáo viên và phụ huynh chuẩn bị bài học.