Education & Digital Literacy Strategy (EDL)

trẻ em vui vẻ ở thư viện đọc sách Thành phố San José Education và Digital Literacy - San José Public Library (Logo)

Giới thiệu

Kế Hoạch Giáo dục và Kiến Thức Hóa Kỹ Thuật Số (Education and Digital Literacy Strategy) sẽ đảm bảo rằng chúng tôi tập trung và có trách nhiệm trong sứ mệnh phục vụ quý vị, cộng đồng San José của chúng tôi bằng cách đảm bảo rằng mọi thành viên trong cộng đồng đều có quyền truy cập vào một loạt các ý tưởng và thông tin.

Tại cốt lõi, Thư Viện Cộng Đồng San José (SJPL) là một lớp học bên ngoài một lớp học truyền thống. Chúng tôi được thúc đẩy để đảm bảo rằng tất cả cư dân của San José đều là những học viên tham gia đầy đủ với quyền truy cập công bằng vào cộng đồng học tập. SJPL tin rằng mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh nên có một cơ quan và sự tiếp sức để tìm hiểu về những ý tưởng, kỹ năng và khả năng mới - và Thành phố San José cũng tin tưởng điều đó! Thông qua Kế Hoạch Giáo Dục & Kiến Thức Hóa Kỹ Thuật Số khắp thành phố, do SJPL lãnh đạo, chúng tôi đang tái tạo toàn bộ thành phố của chúng tôi như một lớp học; một nơi mà cư dân của chúng ta có thể học hỏi, khám phá, kết nối và phát triển!

Thông qua kế hoạch này, chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực vào: 

 • Chính sách giáo dục dành cho thành phố San José, đảm bảo chúng tôi là những người lãnh đạo của Thành Phố phải chịu trách nhiệm cho những nỗ lực của mình
 • Các chương trình dựa trên STEAM có chất lượng cho thanh thiếu niên cung cấp qua các chi nhánh của chúng tôi và Maker[Space]Ship
 • Chương Trình Giáo Dục Mầm Non (Eary Education) hỗ trợ các gia đình có người học trẻ tuổi nhất của chúng tôi
 • Cải thiện chương trình cho học sinh sau giờ học và trong mùa hè, giúp chúng tiếp tục việc học đã tiến triển trong năm học
 • Sẵn sàng học đại học và nghề nghiệp cho thế hệ tiếp theo của công nhân và các nhà cải cách của Thung Lũng Điện Tử.
 • Và, kiến ​​thức kỹ thuật số cho mọi lứa tuổi, để cư dân San José có thể cảm thấy được kết nối và tiếp sức mạnh trong thế giới kỹ thuật số hơn bao giờ hết của chúng ta.

Các Nguyên Tắc Chỉ Đạo

Nhân viên đã tiếp cận công việc của Kế Hoạch Giáo Dục và Kiến Thức Hóa Kỹ Thuật Số bằng cách đặc ưu tiên các giá trị sau:

 • Equity tiếp cận với các trải nghiệm giáo dục chất lượng cho tất cả trẻ em của San José là điều cần thiết và phải được trau dồi bằng cách chủ động xóa bỏ các rào cản;
 • Cơ hội để trải nghiệm nhiều lựa chọn giáo dục nên được mở rộng cho tất cả người học, kết nối sinh viên với học tập dựa trên kỹ năng, cố vấn và con đường sự nghiệp tiềm năng;
 • Chất lượng các dịch vụ của chương trình phải được minh họa bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn cho việc học tập và đánh giá hiệu quả của chương trình, và;
 • Trách nhiệm đối với thanh thiếu niên của chúng tôi và gia đình của họ là sự cân nhắc chính khi đánh giá bất kỳ kết quả lập trình hoặc đầu tư nguồn lực nào vào học tập và giáo dục.

SJPL cũng biết rằng sự hợp tác là rất quan trọng đối với sự thành công của cộng đồng của chúng ta và thông qua Giáo dục & Digital Literacy làm việc mà chúng tôi đã hợp tác với nhiều phòng ban, tổ chức và cơ sở khác của Thành phố cũng đang nỗ lực để cung cấp các cơ hội học hỏi và khám phá chất lượng cho Thành phố của chúng ta; các đối tác như:

 1. Bộ Công Viên, Giải Trí và Dịch Vụ Hàng Xóm (Department of Parks, Recreation, and Neighborhood Services) & work2future
 2. Các học khu
 3. Bộ Giáo Dục Quận Hạt Santa Clara
 4. Tổ Chức First 5 Quận Santa Clara
 5. Các tổ chức giáo dục kết hợp như Bộ Giáo Dục California Vùng 5

Với sự hỗ trợ của Hội Đồng Thành Phố và Văn Phòng Thị Trưởng, SJPL đã nỗ lực tạo ra một kế hoạch toàn diện và hoạch định thực thi cho cư dân San José trong bốn lĩnh vực phát triển chính được cho là rất quan trọng đối với thành công của học viên:

Early Education (Giáo Dục Mầm Non) - Vào Trường Sẵn Sàng Để Học và Thành Công

Các chương trình của thành phố dành cho trẻ nhỏ, 0-5 tuổi và Tiêu Chuẩn, Đo Lường (Early Education Quality Standards) và Kết Quả Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non.

Expanded Learning (Học Tập Mở Rộng) - Thành Thạo Cấp Lớp Ngoài Ngày Học

Các chương trình này dành cho giới trẻ phục vụ nhiều chức năng quan trọng: củng cố các kỹ năng cần thiết cho thành công trong học tập, hỗ trợ phát triển lực lượng lao động, giữ an toàn cho thanh niên của chúng ta và tăng cường sự tham gia của công dân.

Đại Học và Nghề Nghiệp - Tốt Nghiệp Với Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Thành Công Sau Học Tập

Giúp mọi học sinh có thể chọn một con đường có ý nghĩa khi tốt nghiệp trung học, cho dù con đường đó đang phát triển các kỹ năng thương mại có giá trị, học đại học hay ra mắt một tiểu thương.

Kiến Thức Kỹ Thuật Số - Truy Cập, Khả Năng Chi Trả, Thắm Nhuần

Các chương trình giúp San Jose thực hiện tiềm năng của như là trái tim của Thung Lũng Silicon, bao gồm Thử thách Coding5K (lớp học mã hóa) và dự án School2Home (máy tính xách tay dành cho học viên).

Công bằng và hòa nhập

Bạn thuộc về San José Public Library. Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường thân thiện và an toàn cho tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm về cách SJPL đang xây dựng một thư viện tốt hơn cho bạn.

Giáo Dục & Kiến Thức Hóa Kỹ thuật số: Chính Sách & Quản Trị

Chính sách giáo dục cho Thành phố San José và thông tin về Hợp tác giữa các học đường và thành phố.