Các Tổ Chức Địa Phương Phục Vụ Các Cộng ̣Đồng Da Màu

Vòng tay nâng cao.


Các tổ chức địa phương sau đây hỗ trợ các cộng đồng đa dạng của San José thông qua nhiều chương trình và dịch vụ. Tìm hiểu thêm về những nỗ lực của họ và cách quý vị có thể hỗ trợ công việc của họ.

Trên trang này:

Người Mỹ gốc Phi / Da đen

 

Châu Á / Người Mỹ gốc Á / người Ấn

 

Latinx / Tây Ban Nha / Chicano / Chicana

 

Trung Đông / Bắc Phi

 

Người Mỹ bản địa / Người bản địa

  • Liên minh người da đỏ Mỹ (American Indian Alliance) - American Indian Alliance tập trung vào phát triển cộng đồng, dịch vụ con người, thông tin và dịch vụ giới thiệu, nhận thức văn hóa và giáo dục, cũng như cải thiện giao tiếp trong cộng đồng người Mỹ da đỏ ở San Jose.
     
  • Trung tâm Y tế Người Bản Địa (Indian Health Center) - Trung tâm Y tế Người Bản Địa cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện và chất lượng cao. Họ cũng cung cấp Tài nguyên giữa các Bộ lạc nhằm mục đích giáo dục những người khác muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Mỹ Bản Địa và Trung tâm Y tế của Người Bản Địa ở Thung lũng Santa Clara.
     
  • Maori Mo Ake Tonu - Nhóm Maori Mo Ake Tonu tự hào mang đến nét văn hóa Maori của Tân Tây Lan với các chương trình tương tác bao gồm các bài hát truyền thống và các điệu nhảy có nguồn gốc từ Polynesia. Māori Mo Ake Tonu có nhiều thành viên từ khắp nơi trong Vùng Vịnh và khuyến khích các thành viên mới.
     
  • Bộ lạc Muwekma Ohlone - Thúc đẩy việc bảo tồn và công nhận của liên bang đối với Bộ lạc Muwekma Ohlone ngày nay.

 

Người Hawaii bản địa và người Đảo Thái Bình Dương