Thư Viện Chi Nhánh Edenvale

Ngoại thất của Edenvale Chi nhánh

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Mọi người rất tốt và sẵn sàng giúp đỡ. Yêu sự rung cảm và tôn trọng chúng tôi nhận được từ đây. Tôi và gia đình luôn đến đây viếng."

- Joseph U.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Edenvale

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.